Kultūras nozares atbalsta programmai un jaunradei 2020.gadā piešķirti 9,7 miljoni EUR.

Kultūras nozares atbalsta programmai un jaunradei 2020.gadā piešķirti 9,7 miljoni EUR.

Kultūras ministrijas rīcības plānā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un veicinātu jaunradi, paredzēts īstenot sešas jaunas VKKF mērķprogrammas, radot atbalsta mehānismu kultūras piedāvājumam digitālajā vidē, jaunu mākslas darbu un kultūras projektu radīšanai, kultūras nozares dokumentēšanai, Covid – 19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējai, Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un muzeju nozares pakalpojumu attīstībai.

2021. gadā kultūras nozares atbalsta programmai un jaunradei plānots finansējums 630 000 eiro apmērā, tajā skaitā VKKF 430 000 eiro, bet valsts un nevalstiskajām kultūras organizācijām – 200 000 eiro kultūras piedāvājuma īstenošanai, par kuru KM saskaņā ar š.g. 2.jūnija sēdē lemto iesniegs prioritārā pasākuma pieprasījumu.


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *