Par plānotajām nodokļu izmaiņām

Par plānotajām nodokļu izmaiņām

Plānotās nodokļu izmaiņas

* uzlabos mūsu uzņēmumu konkurētspēju un iedzīvotāju sociālo aizsardzību

* nodrošinās lielākas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas pilnvērtīgu iesaisti sociālajā apdrošināšanā

Konkurētspējai un darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai 2021.gadā ir paredzēts samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi par vienu procentpunktu un līdz 1800 eiro palielināt ienākumu slieksni, kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.

Dati: Latvijas banka

Šīs izmaiņas mazinās “mazo algu slazdu”, jo darba devējam izmaksas par katru darbiniekam izmaksāto eiro, kas tuvojas vidējai algai valstī, būtiski samazināsies. Lielākie ieguvēji būs tie, kas pelna nedaudz virs vidējās algas valstī. Ja apgādībā ir divi bērni un alga ir 700 eiro, tad ieguvums no nodokļu izmaiņām būtu par septiņiem eiro mazāks nekā par tādu pašu algu strādājošajiem bez bērniem. Šīs izmaiņas mazāku atbalstu sniegs tieši strādājošajiem ar vairāk bērniem. Tieši tāpēc ļoti uzstājām uz ģimenes valsts pabalsta reformu un pabalsta būtisku palielinājumu tieši ģimenēm ar vairāk bērniem.

Ar šīm izmaiņām plānojam arī risināt Covid-19 krīzes izgaismoto iedzīvotāju nepietiekošo sociālo aizsardzību. Visu izmaiņu īstenošanu vērtējam arī taisnīguma, vienkāršības un īstenošanas procesa cilvēcības aspektā.

Iedzīvotāju sociālās aizsardzības uzlabošanai un lielākas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas pilnvērtīgai iesaistei sociālajā apdrošināšanā paredzēts ieviest minimālo valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) apmēru. Plānots, ka no 2021. gada 1. janvāra minimālā alga valstī būs 500 eiro un minimālā VSAOI apmērs būs apmēram 170 eiro mēnesī. Tas būs attiecināms uz nodarbinātajiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuru VSAOI nesasniedz šo līmeni.

Pateicoties mūsu uzstājībai un argumentiem, mēs panācām, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks summētas pa visām darbavietām un nodarbinātības veidiem, pretēji sākotnēji piedāvātajam, ka šis iemaksu apmērs jāsasniedz katrā no nodarbinātības vietām un veidiem. Tātad, strādājot vairākās darbavietās nepilnu slodzi un papildus veicot saimniecisko darbību un veicot VSAOI iemaksas vismaz 170 eiro mēnesī, nebūs jāpiemaksā ne darba devējam, ne nodarbinātajam. Esam vienojušies, ka vairākām iedzīvotāju grupām, nebūs jāsasniedz minimālā iemaksa, jo pamatoti var strādāt nepilnu laiku. Mūsu ieskatā tiem būtu jābūt pensionāriem, studentiem, cilvēkiem ar būtisku darbaspēju zudumu – 1. un 2.grupas invaliditāti, vecākiem, kuri audzina bērnu līdz 5 gadu vecumam vai vairākus bērnus sākumskolas vecumā. Minimālās iemaksas ieviešanai, jānotiek pakāpeniski un cilvēcīgi. Lai tie, kas tiešām nopelna vairāk, piedalās sociālo iemaksu veikšanā atbilstošā apmērā. Lai nebūtu tā, ka mēs kādu iedzīvotāju daļu, kas šobrīd spēj par sevi parūpēties, izspiestu pelēkajā ekonomikā, un viņi nevarētu legāli turpināt strādāt tur, kur to šobrīd dara, apgādājot sevi un savu ģimeni. Mēs neatbalstām labklājības un finanšu ministrijas piedāvājumu, ka pašnodarbinātai personai, kas patiesi nopelna mazāk par minimālo algu, nodokļu slogs pieaugtu par 50%.

Alternatīvajos nodokļu režīmos strādājošajiem būs vairāk jāpiedalās savas sociālās aizsardzības nodrošināšanā. Ir plānots, ka patentmaksu režīmu varēs izmantot tikai pensionāri un personas ar 1.un 2.grupas invaliditāti. Pārejas noteikumi paredz, ka ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim patentmaksu režīmu varēs piemērot maksātāji, kas jau veikuši patentmaksu maksājumus līdz 2020.gada 31.decembrim. Pašlaik patentmaksas maksātāju sociālās iemaksas ir zemas, palielinot iedzīvotāju skaitu, kuri nākotnē var nebūt sociāli nodrošināti. Bet mēs redzam, ka vēl jārod risinājums kā vienkārši, un legāli īstenot īslaicīgu saimniecisko darbību, ja tā nav lauksaimniecība vai dabas velšu vākšana.

Mikrouzņēmuma nodokļa režīmam paredzēts kāpināt apgrozījuma nodokli līdz 25% un apgrozījumam, kas pārsniegs 20 000 eiro gadā – 40% nodoklis. Tas novērsīs negodīgo konkurenci, ko radīja lielas nodokļu atšķirības parastajā un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošajiem uzņēmumiem. Noteikts arī ierobežojums, ka mikrouzņēmumā drīkst būt tikai viens darbinieks.

Mēs apturējām finanšu ministrijas priekšlikumu par atteikšanos no autoratlīdzību nodokļu nosacījumiem ar 2021.gadu. Tas bija ar nesamērīgi lielu nodokļu kāpumu un sarežģīts no autoru puses, kas nebūt nav grāmatveži. Kultūras ministrija piedāvāja ieviest darījumu kontu, no kura automātiski ietur nodokli, bet to nav iespējams īstenot no 2021. gada. Panāktais kompromiss, ka pārejas periodā no 2021.gada 1.jūlija autoratlīdzībām tiks piemērots apgrozījuma nodoklis, kuru ietur autoratlīdzības izmaksātājs. Plānots, ka apgrozījuma nodoklis būs 25% ienākumiem līdz 25000 eiro, bet pārsniegumam – 40%. Būtiski, ka lielākam sociālajam nodrošinājumam 80% no šī nodokļa būs VSAOI, bet 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Esam izvirzījuši prasību, lai autoratlīdzību saņēmējiem būtu iespēja nodokļu gala aprēķinu veikt rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada deklarāciju. Autoriem būs iespēja arī izvēlēties pašnodarbinātā statusu un uzskaitīt izdevumus vai piemērot izdevumu normu 25% apmērā un nodokļus maksāt no ienākumu un izdevumu starpības.

Plānota pakāpeniska akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana tabakas produktiem, kā arī, sekojot vides mērķiem, tiks indeksēti transportlīdzekļu nodokļi. Plānots atjaunot transportlīdzekļu pirmreizējās reģistrācijas nodokli, kas lielāks būs vecām automašīnām ar lieliem dzinējiem. Šim nodoklim vajadzētu mazināt vecu un videi kaitīgu automašīnu importu mūsu valstī, bet tas nedrīkst būt šķērslis automašīnas iegādei lauku iedzīvotājiem, kam automašīna ir ikdienas nepieciešamība, jo cits transporta veids vienkārši nav pieejams.

Ņemot vērā, ka aktuālas kļuvušas attālinātā darba iespējas, plānots, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek darba devēja segtos darbinieka izdevumus, kuri darbiniekam radušies saistībā ar attālināto darbu, nepārsniedzot 30 eiro mēnesī. Paredzēts arī ieviest iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas automātiskas atmaksas kārtību, personām, kurām nav obligāti jāsniedz deklarācijas, sākot ar 2023. gadu par 2022. gadā ieturēto nodokli.

Par visām izmaiņām gala lēmumi būs jāpieņem Saeimai.Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *